Имот 3700м2 в Бистрица
ЦЕНА 296 000Е.

до Света Петка в Бистрица

Отлична локация.

Имотът се намира над стадиона на Бистрица, до манастира "Света Петка"

градоустройствени параметри

Градоустройство.

Зона за жилищно строителство с градоустройствени параметри - кота корниз 7м, Кинт 0,6, плътност 20%.

Предимства

01

Отлична локация

Имотът е в предпочитан за живеене южен район с бърз достъп до София.

02

Градоустройство.

Градоустройствени параметри: зона за жилищно строителство - кота корниз 7м, Кинт 0,6, плътност 20%.