УПИ 3380м2 кв Витоша за 4400м2 РЗП.
ЦЕНА 650 000Е.

перфектен достъп

Перфектен достъп.

Парцелът се намира на улица по регулация до жилищен комплекс от затворен тип CITE JARDIN.

градоустройствени параметри

Градоустройство.

Зона за жилищно строителство с градоустройствени параметри - кота корниз 10м, Кинт 1,3.

инфраструктура

Инфраструктура.

Парцелът е в близост до изградена канализация, водопровод и ел захранване.

Предимства

01

Отлична локация

Парцелът е в предпочитан за живеене южен квартал на София.

02

Градоустройство.

Градоустройствени параметри: зона за жилищно строителство кота корниз 10м, Кинт 1,3.

03

Готов за проектиране.

Имотът е в район с влязла в сила регулация, готов за стартиране на проектиране и строителство.